Slimme en schone stadslogistiek

Het wordt steeds drukker in de stad. Niet alleen wonen er meer mensen, de economische activiteit neemt snel toe. Dit mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Dat vraagt o.a. om een efficiënte en duurzame aanpak van het goederenvervoer. Een strategisch gelegen hub biedt uitkomst. Door goederenstromen aan de rand van de stad te bundelen kunnen we het aantal vervoersbewegingen in de stad verminderen.

Op onze strategisch gelegen hub is ruimte voor op- en overslag van deze goederen. Wij bundelen de goederen en rijden vervolgens efficiënte routes door de stad. Wat op de fiets kan gaat altijd op de fiets. Voor grotere volumes maken we gebruik van andere zero-emissievoertuigen. Hierin werken wij nauw samen met onze partner Groene Rijders. Zo kunnen wij een belangrijke schakel zijn in een duurzame logistieke keten van leveranciers, vervoerders en eindontvangers in de (binnen)stad. Slim en schoon dus!

Binnenkort verhuizen we naar de Rubberfabriek in Nijmegen-West

Op deze locatie creëren we een nieuwe stadshub voor groene emissievrije stadslogistiek

De Rubberfabriek is een oud fabrieksterrein in Nijmegen-West aan de rand van de wijk Waterkwartier. Samen met Riverland Healthcare en Oefenruimte.nu ontwikkelen wij hier een groene en sociale ontmoetingsplek in Nijmegen.

Momenteel zijn we hard aan het werk om het pand gebruiksklaar te maken. Begin november zullen we dan daadwerkelijk verhuizen.

Deze nieuwe locatie biedt ons niet alleen de kans om te groeien. Met deze stap groeit ook onze ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan een groen, sociaal en leefbaar Nijmegen.

Contact

Aansluiten bij deze groene beweging?

Wij gaan graag het gesprek aan om te kijken hoe wij als duurzame schakel kunnen fungeren in jullie logistieke keten.